Các gói cước 4G Viettel không giới hạn dung lượng theo tháng

MIMAX70

70.000 đồng/30 ngày

3GB lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

MIMAX70 0332306868 gửi 9123 )

MIMAX90

90.000 đồng/30 ngày

5GB lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

MIMAX90 332306868 gửi 9123 )

MIMAX125

125.000 đồng/30 ngày

8GB lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

MIMAX125 332306868 gửi 9123 )

MIMAX200

200.000 đồng/30 ngày

15GB lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

MIMAX200 332306868 gửi 9123 )

MIMAX300

300.000 đồng/30 ngày

30GB lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

MIMAX300 332306868 gửi 9123 )

Các gói cước Dcom 4G Viettel theo tháng

D30

30.000 đồng/30 ngày

2.5GB lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

D30 332306868 gửi 9123 )

D50

50.000 đồng/30 ngày

3.5GB lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

D50 332306868 gửi 9123 )

D70

70.000 đồng/30 ngày

7GB lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

D70 332306868 gửi 9123 )

D90

90.000 đồng/30 ngày

10GB lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

D90 332306868 gửi 9123 )

D120

120.000 đồng/30 ngày

12GB lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

D120 332306868 gửi 9123 )

D200

200.000 đồng/30 ngày

20GB lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

D200 332306868 gửi 9123 )

Các gói cước Dcom 4G Viettel 1 năm

D500

500.000 đồng/1 năm

4GB/Tháng lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

D500 332306868 gửi 9123 )

D900

900.000 đồng/1 năm

7GB/Tháng lưu lượng.

ĐĂNG KÝ

Hoặc Soạn tin:

D900 332306868 gửi 9123 )